KONFERENCE ZAČÍNÁ ZA

Podzimní plynárenská konference

Vienna House Diplomat Prague

9. listopadu 2020

9:00 – 21:30

10. listopadu 2020

8:30 – 15:00

SETKÁNÍ S ODBORNÍKY

V PLYNÁRENSTVÍ

Občerstvení zajištěno

Podzimní plynárenská konference

České plynárenství v kontextu vnitrostátního plánu pro oblast energetiky a klimatu

Český plynárenský svaz, jedna z největších oborových a profesních asociací v ČR, která sdružuje přes 200 významných společností plynárenského oboru, včetně společností skupiny innogy, NET4GAS, Pražská plynárenská, E.ON, Moravských naftových dolů a mnoha dalších, pořádá v letošním roce tradiční Podzimní plynárenskou konferenci ve dnech 9.–10. listopadu v Praze. Generálním partnerem konference je GasNet. Očekáváme účast více než 300 manažerů a odborníků z řad našich kolektivních členů, ze zahraničí, zástupců státní správy a hostů.

Bloky konference

Plyn v dekarbonizačním matrixu
 • Požadavky na plynárenský sektor plynoucí z nové a chystané národní a evropské legislativy
 • Počítá vůbec s plynem evropská klimaticko-energetická politika?
 • Jak dosáhnout energeticko-klimatických cílů s maximalizací využití plynů v ČR?
 • Očekávaný rozvoj evropské a české plynárenské infrastruktury
Plyn jako klíč k udržení teplárenství
 • Potenciál pro využití plynu pro dodávky tepla
 • Konkrétní rysy spolupráce TSČR a ČPS
 • Strategie teplárenství a výstupy z uhelné komise
 • Legislativně-regulatorní a finanční rámec umožňující plynofikaci CZT
 • Pozitivní dopady plynofikace teplárenství na kvalitu ovzduší v ČR
 • Požadavky na rozvoj plynárenské infrastruktury spojené s plynofikací tepláren
Plyn jako stabilizátor ES ČR & Plyn spojuje!
 • Projekce českého energetického mixu v příštích letech, odstavení uhelných elektráren a způsoby jejich nahrazení
 • Výhody plynových elektráren pro poskytování podpůrných služeb a regulační energie
 • Potenciál vysokoúčinné kogenerace a plynových motorů
 • Srovnání hybridního systému a plné elektrifikace – investice, provoz, dosažení energeticko-klimatických cílů, bezpečnost a stabilita
 • Plynárenství jako prostředek regulace (flexibility) pro elektrizační soustavu
 • Představení pilotních projektů
Plyn v matrixu čisté mobility
 • Očekávání budoucího vývoje plynové mobility
 • Příspěvek plynárenství k plnění cíle OZE v dopravě
 • Možnosti rozvoje LNG v České republice
 • Pohled výrobce automobilů na budoucnost plynové mobility
Plyn – nejen fosilní!
 • Potenciál pro obnovitelné a dekarbonizované plyny v ČR
 • Připravenost plynárenské infrastruktury
 • Ekonomika obnovitelných a dekarbonizovaných plynů
 • Praktické zkušenosti z prvních projektů
Plyn a jeho trading v (post)Covidové době
 • Důsledky koronaviru na trh s plynem
 • Jak trh reagoval (spotřeba, problémy a požadavky zákazníků na DSO, přepravci, aj.) a jak jsme situaci zvládli
 • Jak řídit sítě za takových okolností (technický dispečink)
 • Pohled velkého dodavatele (maloobchodníka)
 • Současné změny z pohledu zákazníků a jejich priority
Plyn v hledáčku koncových zákazníků
 • Jak si získat a udržet zákazníky
 • Výměna kotlů v lokálních topeništích
 • Příspěvek plynárenství k dosahování energetických úspor u koncových zákazníků (dobrovolné dohody)
Plyn a mladá generace

Program na 9. listopad 2020

Podzimní plynárenská konference


Program na 10. listopad 2020

Podzimní plynárenská konference


KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4

Místo konání

Vienna House Diplomat Prague

Evropská 370/15, 160 41 Praha 6

Záštita

Generální partner

Mediální partneři

Ubytování

Vienna House Diplomat Prague
Evropská 370/15, 160 41 Praha 6

Účastníci konference si zajišťují ubytování sami.


OBJEDNAT UBYTOVÁNÍ

REGISTRACE

Podzimní plynárenská konference

KONTAKTNÍ OSOBA
DALŠÍ ÚČASTNÍCI
Účastnický poplatek (ceny vč. 21 % DPH) do 30. 6. 2020 do 31. 8. 2020 od 1. 9. 2020
9 680 Kč 10 890 Kč 12 100 Kč
12 584 Kč 14 157 Kč 15 730 Kč
14 520 Kč 16 335 Kč 18 150 Kč
3 872 Kč 4 356 Kč 4 840 Kč
5 324 Kč 5 990 Kč 6 655 Kč

ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU

Po potvrzení přijetí přihlášky bude vystavena proforma faktura na celou částku a bude zaslána na e-mail kontaktní osoby (bude obsahovat obvyklé náležitosti proforma faktury). Při platbě uveďte číslo faktury jako variabilní symbol a specifický symbol 201109. Dle § 28 odst. 5 bude po připsání platby na účet nebo od uskutečnění zdanitelného plnění do 15 dnů vystaven daňový doklad. Konečný daňový doklad bude zaslán na e-mail kontaktní osoby.
Registrace je závazná. Při písemném zrušení registrace do 30. 9. 2020 účtujeme manipulační poplatek 1 000,– Kč. Při písemném zrušení registrace po 30. 9. 2020 budeme účtovat celý poplatek. Zastoupení účastníka je možné.